Ceník

Součástí uváděné délky služby je i vstupní odebrání anamnézy a závěrečné zhodnocení terapie a úklid místa. Na první individuální proceduře probíhá odebrání anamnézy, které vyžaduje 15-25 minut z délky lekce.

Lékařské služby