Náš kodex

Klientský

Pokud nedostanu dostatečné či srozumitelné informace k proceduře, mám právo se ptát a dostat odpověď

Mám právo si volit svou léčbu

Nemusím se řídit názorem odborníků, ale pak beru na vědomí, že mi nevhodná procedura nemusí přinést pozitivní efekt, či mi může být provedení procedury odmítnuto, pokud by její rizika převažovala nad benefity bez náhrady

Mám plné právo vyjádřit spokojenost či nespokojenost s provedenou péčí přímo zaměstnancům nebo vedení kliniky.

Náš kodex

Zaměstnanecký

Pokud není procedura pro klienta vhodná, řekni mu to

Pokud má klient nereálné očekávání, mluv otevřeně o reálných možnostech

Pokud se klient k Tobě nechová hezky, požádej jej o změnu

Nevykonej proceduru, u které převažují rizika nad benefity

Doporuč klientovi vhodnější proceduru, i kdyby jí vykonával kolega či jiné zařízení